Kontakt

Organisationsnummer

Upplands Vallhundsklubb
Org.nr. 814801-2613
Plusgiro: 4306785-9

Styrelse 2017

Ordförande
Anna Lundberg
018-50 51 21, 070-235 87 88
folkofa@telia.com

Vice ordförande / Ledamot
Robert Lönnqvist
070-962 80 81
robert.lonnqvist@vattenfall.com

Ledamöter
Birgitta Ulväng
070-3398020 0294-301 16, 070-692 07 07
birgitta.ulvang@husbygard.se

Leif Johansson
070 – 630 40 06
sifton@hotmail.com

Ylva Sundgren- Wallin
0174-310 42, 070-713 75 37
ylva.sundgren.wallin@edu.osthammar.se

Pia Båvegård

Eva Karlsson
Seglinge 55
740 10 Almunge
070-5903636
ek@seglinge.se

 

Kassör
Barbro Saltzman
Konradslund 122
819 65 HÅLLNÄS
0294-301 16, 070-692 07 07
barbrosaltzman@hotmail.com

Suppleanter
Anna Maria Styf
018-25 87 48, 076-764 11 72
annamariastyf@live.se

Elin Esperi

Övriga förtroendevalda

Revisorer
Carina Carrol
Åsa Wennerfors

Revisorssuppleanter
Ann Björkenius
Anna Buckard

Valberedningen
Ulf Carlsson
070-2887376
knutbyprastgard@gmail.com

Karin Olsson
070-2887376
karin@artfarmer.se

Lise-Lotte Johansson
Liselotte.johansson@applarogard.se

Sammankallande tävlingssektionen

Eva Karlsson (Sammankallande Får)
0174-231 55, 070-590 36 36
ek@seglinge.se

Ylva Sundgren-Vallin (Sammankallande Nöt)
070-713 75 37

Övriga ansvariga

Utbildningsansvarig

Ann Björkenius
070-4541300
ann@windann.se

It-ansvarig
Carina Carrol
073-3631231
carinacarrol@hotmail.com

Medlemsnytt
Lotta Treiberg
Elfsviks gård Elggretsvägen 30
760 10 Bergshamra
070-723 49 18
lotta@andvikens.se

Webbmaster
Mikael Franzén
sulvkweb@gmail.com