Har du en fårbesättning? Se hit!

Det finns säkert djurägare i klubben som vi i Fårsektionen inte känner till att de har möjlighet att ställa upp för tävlingar/prov.

Tänkte bara informera att det som krävs för en tävling är:

VP: det finns inge krav på minimalt antal deltagare. Med tanke på omkostnader för domare mm är det väl rimligt att kunna bereda plats för åtminstone ett 10-tal deltagare. Det innebär minst 5 djur i flockarna x 10 st = 50. Låter man tackorna gå två gånger så behövs det 25 tackor för ett VP för 10 deltagare.

IK1: man måste kunna bereda plats för minst 20 deltagare. Det behövs minst 4 djur i flockarna. Det innebär 40 tackor om man låter dem gå två gånger. Det är tillåtet men inte rekommenderat att låta tackorna gå tre gånger. Då kommer man ned i 27 tackor (plus några i reserv så minst 35).

IK2: bereda plats för minst 35 deltagare. Minst 4 djur i flockarna. Det blir minst 70 tackor om de går två gånger. Vid tre gånger krävs 47 tackor (plus några i reserv så minst 55).

CK: bereda plats för minst 35 deltagare. Minst 5 djur i flockarna. Det blir minst 88 tackor om de går två gånger. Minst 59 tackor om de går tre gånger (plus några i reserv så minst 65).

Hör gärna av dig om du har mark och djur med möjlighet att vara värd för en tävling. Vi kommer gärna hem till dig och tittar gemensamt på förutsättningarna om det behövs. Vid behov kan vi även arrangera invallning av djuren inför tävlingen.

Klubben står för själva arrangemanget av tävlingen, klubben har även grindar till fållor som behövs för att hantera djuren under tävlingen.

Tävlingen/provet behöver inte ske i år – det är bara bra om vi kan ha god framförhållning. Så har du inte mark tillgänglig i år så kanske du har nästa år?

Kontakta Fårsektionen
Eva

Fårsektionen

Hej!

Igår hade vi ett första möte i något som nu heter Fårsektionen i SULVK. Fårsektionen består av Eva Karlsson, Lena Brundin, Pia Båvegård, Jeanette Setterberg, Robert Lönnqvist, Hanna Eriksson, Anki Setterwall, Anders Håkansson. Vi kommer fylla på med fler medlemmar vartefter. Jag själv är utsedd av styrelsen som sammankallande och övriga är de som haft tävlingar de senaste åren eller varit tävlingsansvariga plus Anki och Anders som redan hade en uppgift knuten till tävlingarna.

Vi har delat upp oss för att kontakta ett antal djurägare som kan vara intresserade av att ha tävling/prov hos sig.

Vi hoppas kunna arrangera alla klasser under året och minst två VP. Därutöver är det önskvärt med KM, infofficiella tävlingar och/eller skojtävling.

Vi kommer säkert behöva utöka gruppen ännu mer eftersom vi har ett mycket stort geografiskt område att täcka.

Hör gärna av dig om du vill vara med på en stor eller liten uppgift!

Hör även av dig om du har mark och djur med möjlighet att vara värd för en tävling. Vi kommer gärna hem till dig och tittar gemensamt på förutsättningarna om det behövs. Vid behov kan vi även arrangera invallning av djuren inför tävlingen.

Eva

Delegat från Sulvk?

Känner du dig sugen på att åka på Svaks fullmäktigemöte den 30 mars?
Mötet äger rum vid Gränna nere vid vättern. Vi har fortfarande några platser kvar, från Sulvk kan vi skicka 5 delegater och ju fler vi är desto bättre såklart.
Därför skickar jag nu ut en förfrågan till er medlemmar. Hör av dig snarast till mig Anna Lundberg om du vill åka med.

Fårtävlingar – Fårsektionen

far_small_freeHej!

Jag, Eva Karlsson, har fått i uppdrag att bilda en Fårsektion i SULVK.

Vi börjar med att på onsdag den 5 mars kommer en handfull av nyckelpersonerna runt de senaste årens tävlingar att träffas hemma hos mig. Tanken är att analysera det som varit och utifrån det försöka skapa en struktur för hur fårtävlingsverksamheten och Fårsektionen ska se ut.

Det finns önskemål att vi ska ha en större fårträff snart, så att vi alla kan slå våra kloka huvuden ihop. Vad tror du om det?

Maila gärna dina idéer och önskemål till ek@seglinge.se

Vänliga hälsningar
Eva